Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba

Nejčastější příčinou demence je toto progresivně degenerativní onemocnění s tvorbou plaků, které ničí mozek.

Do šedesáti let věku je Alzheimerova choroba vzácná, ale mezi staršími lidmi se počet postižených stále zvyšuje. Její příčina je většinou neznámá. Jsou s ní spojeny mutace několika genů, ale dědičné faktory jsou důležité jen u poměrně vzácného nástupu choroby (když se první příznaky objeví ještě před šedesátým roke). Při pozdějším nástupu Alzheimerovy choroby mají geny na svědomí tvorbu krevní bílkoviny zvané apolipoprotein E. Tyto geny způsobují ukládání bílkoviny (beta-amyloidu) do mozku ve formě plaků, což vede k odumírání neuronů. Alzheimerova nemoc je také spojena se sníženým množstvím neurotransmiterů acetylcholinu v mozku. Navíc se předpokládá, že může hrát roli porucha metabolismu kontroly pronikání vápníkových iontů do neuronů. To vede k výskytu obrovského množství vápníkových iontů v nuronech, které pak nemohou přijímat signály z jiných neuronů. Příznaky se mohou u jedinců lišit, ale obvykle má choroba tři stádia. Alzheimerova choroba bývá obvykle diagnostikována na základě příznaků, ale provádí se i vyšetření krve a neurologicko-psychologické testy.

1. stádium, počáteční

Osoba je stále více zapomětlivá a to jí může působit úzkost a depresi. Přesto není samostatný úbytek paměti, který provází i normální stárnutí, důkazem Alzheimerovy choroby.

2. stádium, střední

Těžká porucha paměti, hlavně pro nedávné události, současně se ztrátou orientace v čase a prostoru, snížená koncentrace, afázie (neschopnost najít správné slovo), náladovost a změny osobnosti.

3. stádium, těžké

Ve třetím stádiu se zmatenost ještě zhoršuje, mohou zde být i psychotické projevy, např. bludy nebo halucinace. Také se připojují patologické reflexy a inkontinence.

Léčba

Léčba této nemoci se zaměňuje na zpomalení degenerace, ale nezastaví ji úplně, takže nakonec bývá nutná celodenní ošetřovatelská péče. Inhibitory acetylcholinesterasy mohou zpomalit progresi Alzheimerovy choroby v počátečním stádiu. V pozdním stádiu se používá memantin.

Demence

Při této nemoci dochází k povšechnému zhoršení mozkových funkcí, to se projevuje poruchami paměti, zmateností a změnami chování.

 

Zdroj: Rita Carterová

© AWA Relaxační centrum Brno, fotoepilace, masáže, solná jeskyně, TianDe, meditace, EEG biofeedback