Bipolární afektivní porucha

Bipolární afektivní porucha BAP – maniodepresivní psychóza

Bipolární afektivní porucha je charakteristická změnami nálady mezi depresí a mánií.

Přesná příčina bipolární afektivní poruchy BAP (dříve zvaná maniodepresivní psychóza, maniodeprese, hysterie) není známa, ale předpokládá se, že je výsledkem kombinace faktorů biochemických, genetických a faktorů prostředí. Hrají zde roli hladiny některých neurotransmiterů (neuro přenašečů) v mozku, např. noradrenalinu, serotoninu a dopaminu. Bipolární afektivní porucha mívá rodinný výskyt, geneticky vliv je tu významný. Vlivy prostředí, např. velké životní události (stresory) mohou působit jako spouštěcí faktor.

Příznaky BAP

Obvyklým příznakem je střídání deprese a mánie, přičemž délku jednotlivých období nelze předvídat. Mezi jednotlivými epizodami bývá často normální nálada i chování. V období deprese se vyskytují pocity beznaděje, poruchy spánku, změny chuti k jídlu a změny hmotnosti,únava, ztráta životních zájmů, ztráta sebevědomí, může docházet i k pokusům o sebevraždu. období mánie se vyznačuje extrémním optimismem, zvýšeným množstvím energie, zvýšenou aktivitou, domýšlivostí, velkou soutěživostí a riskantním chováním.

Léčba

Léčba spočívá hlavně v podávání psychofarmak (antidepresiv, antipsychotik, thymoprofylaktik, podpůrné psychoterapii a v opodstatněných případech elektrokonvulzivní terapie, která je u některých nemocných tak účinná, že upraví jejich stav za 1–2 týdny. Léčba je většinou dlouhodobá, ataka odezní přes léčbu až po mnoha týdnech nebo i několika měsících. U řady nemocných je nutné i celoživotní užívání psychofarmak, které brání nástupu ataky onemocnění.

Chorobou trpí cca 1 % populace, BAP trpěli např. zpěváci Richad Muller a Petr Muk.

 

Mánie, manický syndrom

Manickým syndromem se rozumí stav, kdy je nemocný nadměrně podnikavý, veselý, nic pro něho není problém, má sníženou potřebu spánku, v sexuální oblasti je často promiskuitní, navazuje stále nové vztahy. Může být i naopak podrážděný. Při těžké formě mluví nesrozumitelně, kdy myslí tak rychle, že nestačí dokončit větu. Veškeré pochody v jeho těle jsou zrychlené. Mohou mít velikášské bludy. Protikladem manickému syndromu je syndrom depresivní, při němž je nálada pokleslá. Člověk není schopen prožívat radost, trpí beznadějí, poruchami spánku, nechutenstvím, nezájmem o sex a celkově je vyčerpán. Objevují se sebeobviňovací bludy a bludy o vlastní bezvýznamnosti, bezcennosti.

Ve všech fázích BAP je velké nebezpečí sebevraždy, které kulminuje v době, kdy nemocný depresi překonává a pro okolí se jeví již bez příznaků deprese.

 

Seznam pracovišť EEG BIOFEEDACK v Česku

zdroje: Lidský mozek R.Carterová, Wikipedie

© AWA Relaxační centrum Brno, fotoepilace, masáže, solná jeskyně, TianDe, meditace, EEG biofeedback