Druhy solných jeskyní

Druhy solných jeskyní ve střední Evropě:

 

Solné jeskyně můžeme rozdělit do několika typů podle způsobu jak je sůl, jako nejdůležitější článek solné jeskyně, použita. V České republice, Slovensku a Polsku jsou nejčastější solné jeskyně „pasivní“. Je to proto, že se sůl sama nepohybuje (pouze ionty chloridu sodného jsou obsaženy ve vzduchu díky vzdušné vlhkosti a schopnosti soli vázat na sebe vodu).

Dále máme solné jeskyně „aktivní“ budované převážně na Ukrajině a v Rusku a jejich princip spočívá v tom, že prachová sůl je mechanicky rozprašována do prostoru jeskyně a postupem času gravitací klesá k zemi. Na povrch stěn, stropu a podlahy je nanesena jen tenká dekorativní vrstva soli.

Poslední typ solné jeskyně vzniká kombinací aktivního a pasivního působení soli.

Solné jeskyně rozlišujeme také podle druhu soli – vybudované z kamenné nebo z mořské soli. Mořská sůl je těžena z oblastí Mrtvého, Černého a Baltského moře. Kamenná sůl je těžena v Himalájích, na Ukrajině či v Polsku.

 

1. Solné jeskyně pasivní

Pasivní solné jeskyně, které máme v České republice, mají obložené stěny solnými kvádry, solnými hality, solnými panely a lisovanými solnými cihlami. Strop je nastříkán vrstvou soli prachové a podlaha je ze soli hrubozrnné o velikosti zrn nejčastěji  1–8 mm a tloušťce vrstvy cca 10–20 cm. Princip spočívá v tom, že sůl je tedy pevně spojena se stěnami, stropem a s podlahou gravitací. Sůl se do prostoru solné jeskyně uvolňuje pomocí proudění vzduchu, vzdušné vlhkosti a zahříváním podlahy a stěn solné jeskyně. Počítá se 2–4 m² na osobu. Velikost jeskyní bývá cca 20–50 m². Teplota 17–21 °C a relativní vlhkost 45–75 %, pohyb vzduchu 0,01–0,1 m/s.

 

Stěny solné jeskyně jsou tvořeny:

Solné kvádry – těží se řezáním strojními pilami (např. 20 x 20 x 40 cm)

Solné hality – neopracované solné kameny

Solné panely – solný štěrk spojený pojivem do desek (nejčastěji 50 x 50 cm, tl. 2–5 cm)

Lisované solné cihly – vytvořené lisováním pod tlakem a teplotou do forem (ve tvaru šestiúhelníku, čtverce, obdélníku)

Sůl pochází nejčastěji z Polska, Ukrajiny, Himalájí, Černého moře, Mrtvého moře atd.

 

Sůl prachová se vyrábí mletím soli kamenné v solných mlýnech.

 

2. Solné jeskyně aktivní

Aktivní solné jeskyně mají povrch místnosti opatřen pouze dekorativním nástřikem prachové soli. Velmi jemná sůl (v řádech mikronů) je mechanickým rozprašovačem rozmetána do vzduchu a současně prochází přes roztok chloridu sodného a tím můžeme tento intenzivně obohacený vzduch vdechovat.

Solná jeskyně má velikost 15–25 m², terapie trvá 30  min. pro děti a 60 min. pro dospělé. Teplota 17-20 °C a relativní vlhkost 30–50 %.

 

 

3. Solné jeskyně kombinované

Tyto jeskyně vznikají kombinací obou způsobů – pasivní a aktivní působení soli.

 

Novinka

V současné době je vytváření solné mlhy v solné jeskyni pomocí solného generátoru nebo ultrazvukového vyvíječe solné mlhy.

 

Jaké parametry jsou důležité pro kvalitu solné jeskyně?

Vzdušná vlhkost  45–75 %

Teplota 18 – 23 stupňů Celsia

Obsah záporných iontů ve vzduchu min. 500

Rozsah kolísání těchto parametrů

Obsah aerosolu chloridu sodného

 

Co zajišťuje vlhkost v solné jeskyni?

Vodopád

Mlhovač – vyvíječ vodní mlhoviny

Generátor solného aerosolu

Zvlhčovač vzduchu

Jezírka

Solná mlha

 

Sůl má různé barvy podle příměsí jednotlivých minerálů (modrá, šedá, písková, terakota, bílá, zelená atd.).

 

Kontakt

AWA relaxační centrum, prodejna zdravé výživy

RAZAT STYLE CZ, spol. s r. o.

Orlí 16, 1. patro                      Dům u Kamenné panny
602 00 Brno

Tel.: 542 222 220, 731 430 393


E-mail:
info@awarelaxcentrum.cz

www.awashop.cz

REZERVACE MÍST
tel.: 542 222 220, 731 430 393

3D prohlídka


Otevírací doba:

Prázdniny od 1.7. do :31.8.
Po - Pá 9:00 - 17:00

V termínu od 1.9. do 30.6. platí následující:

Po  - Pá:  9:00 - 18:00
So, Ne: ZAVŘENO

 

Bezdrátové připojení ZDARMA

Elis dance sport

Druhy solných jeskyní

© AWA Relaxační centrum Brno, fotoepilace, masáže, solná jeskyně, TianDe, meditace, EEG biofeedback