Druhy solných jeskyní

Druhy solných jeskyní ve střední Evropě:

 

Solné jeskyně můžeme rozdělit do několika typů podle způsobu jak je sůl, jako nejdůležitější článek solné jeskyně použita. V České republice, Slovensku a Polsku jsou nejčastější solné jeskyně „pasivní “. Je to proto, že se sůl sama nepohybuje, je pasivní.( pouze ionty chloridu sodného jsou obsaženy díky vzdušné vlhkosti a schopnosti soli vázat na sebe vodu ve vzduchu)

Dále máme solné jeskyně „aktivní“ budované převážně na Ukrajině a v Rusku a jejich princip spočívá v tom, že prachová sůl je mechanicky rozprašována do prostoru jeskyně a postupem času gravitací klesá k zemi. Na povrch stěn, stropu a podlahy je nanesena jen tenká dekorativní vrstva soli.

Poslední typ solné jeskyně vzniká „kombinací aktivního a pasivního“ působení soli.

Solné jeskyně rozlišujeme také podle druhu soli - vybudované z kamenné soli nebo z mořské soli. Mořská sůl je těžena z oblastí Mrtvého, Černého a Baltského moře. Kamenná sůl je těžena v Himalájích, na Ukrajině, v Polsku.

 

1. Solné jeskyně - pasivní

Pasivní solné jeskyně, které máme v České republice, mají obložené stěny solnými kvádry, solnými hality ,solnými panely a lisovanými solnými cihlami, strop je nastříkám vrstvou soli prachové a podlaha je ze soli hrubozrnné o velikosti zrn nejčastěji  1 - 8mm a tloušťce vrstvy cca 120-20cm. . Princip spočívá v tom, že sůl je tedy pevně spojena se stěnami, stropem a s podlahou gravitací.Sůl se do prostoru solné jeskyně uvolňuje pomocí proudění vzduchu, vzdušné vlhkosti a zahříváním podlahy a stěn solné jeskyně. Počítá se 2-4m2 na osobu. Velikost jeskyní bývá cca 20-50m2. Teplota 17-21C a relativní vlhkost 45-75%, pohyb vzduchu 0,01-0,1 m/s

 

Stěny solné jeskyně jsou tvořeny :

Solné kvádry – těží se řezáním strojními pilami ( např. 20 x 20 x 40cm)

Solné hality - neopracované solné kameny

solné panely – solný štěrk  spojený pojivem do desek( nejčastěji 50 x 50 cm, tl. 2-5cm)

Lisované solné cihly – vytvořené lisováním pod tlakem a teplotou do forem ( ve tvaru šestiúhelníku ,čtverce, obdélníku )

Sůl pochází nejčastěji z Polska, Ukrajiny, Himalájí, Černého moře, Mrtvého moře atd.

 

Sůl prachová se vyrábí mletím soli kamenné v solných mlýnech

 

2. Solné jeskyně pasivní

Pasivní solné jeskyně mají povrch místnosti opatřen pouze dekorativním nástřikem prachové soli a velmi jemná sůl ( v řádech mikronů) je mechanickým rozprašovačem rozmetána do vzduchu  a současně prochází přes roztok chloridu sodného a tím můžeme tento intenzivně obohacený vzduch vdechovat.

Solná jeskyně má velikost 15-25m2, terapie trvá 30min. pro děti a 60 min. pro dospělé. Teplota 17-20 C a relativní vlhkost 30-50%

 

 

3. Solné jeskyně kombinované

 Tyto jeskyně vznikají kombinací obou způsobů- pasivní a aktivní působení soli.

 

4. Novinka

v současné době je vytváření solné mlhy v solné jeskyni pomocí solného generátoru nebo ultrazvukového vyvíječe solné mlhy.

 

 

Jaké parametry jsou důležité pro kvalitu solné jeskyně ?

Vzdušná vlhkost  45-75%

Teplota 18 – 23 stupňů celsia

Obsah záporných iontu ve vzduchu min. 500

Rozsah kolísání těchto parametru

Obsah aerosolu chloridu sodného

 

 

Co zajišťuje vlhkost v solné jeskyni?

Vodopád

Mlhovač- vyvíječ vodní mlhoviny

Generátor solného aerosolu

Zvlhčovač vzduchu

Jezírka

Solná mlha

 

Sůl má různé barvy podle příměsí jednotlivých minerálů ( modrá,šedá, písková, terakota, bílá, zelená atd. ).

 

© AWA Relaxační centrum Brno, fotoepilace, masáže, solná jeskyně, TianDe, meditace, EEG biofeedback