EEG Biofeedback

EEG biofeedback Brno 

V současní době již EEG biofeedback neprováníme.

Seznam ambulancí v ČR kde pracují s tréningovou metodou EEG Biofeedback.

 

Co je biofeedback?

Přirozená biologická zpětná vazba, biofeedback, existuje doslova odjakživa. Živé organismy jsou živé proto, že mají zpětnou vazbu o svém chování. Život sám je nositelem účelné zpětné vazby a homeostázy (udržování rovnováhy organismu). Biofeedback je přirozený jev. 

Biofeedback lze také navodit za účelem učení, tréninku a léčby. Lékař říkající "dýchejte zhluboka", učitel říkající "to jsi dobře přečetl", trenér křičící "přidej", ti všichni dávají zpětnou vazbu řečí. Psycholog jako přítel z povolání dává zpětnou vazbu: "vypovídejte se z toho", "můžete povídat, co vás napadá". Psychologický rozhovor dává zpětnou vazbu, že můžeme odstranit, co nám brání. Jakýkoli signál, který o sobě subjekt vnímá, je forma biofeedbacku (zpětné vazby – signálu).

To, co dělá příroda či odborník bez přístroje, dělá i biofeedback vybavený přístrojem: dává nám signál o sobě.

Člověk v moderní společnosti používá přístrojový biofeedback velmi často. Pokaždé, když jste si změřili teplotu teploměrem nebo stoupli na váhu, použili jste přístrojový biofeedback. Teploměr nám říká, jestli máme horečku a máme si jít lehnout; váha, jestli jsme přibrali. Obě pomůcky nám dávají "zpětnou vazbu" o našem stavu. Vyzbrojeni touto informací, můžeme podniknout kroky k vylepšení svého stavu. Když máme horečku, jdeme do postele, pokud ovšem na signály svého těla dáme. Když jsme přibrali na váze, rozhodneme se méně jíst – a dokonce to někdy uděláme.
 

Psychologové, lékaři, odborníci pracující s biofeedbackem, používají signálů svých komplikovaných přístrojů podobným způsobem, jako každý užívá teploměr.
 

Co je EEG biofeedback?
 

EEG biofeedback je metoda psycho- fyzioterapie, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně "rozladění") svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu.

Co je EEG?

Tato zkratka znamená Elektro-Encefalo-Gram. EEG je diagnostická metoda, která dokáže přesně zobrazit stav našeho mozku.
 

Co nás čeká při terapii na EEG biofeedbacku?
 

1.  Ve vstupním vyšetření zjistíme, co si přejete resp. potřebujete na fungování svého mozku zlepšit, jestli soustředění, pozornost, vůli, paměť, ADHD, hyperaktivitu, hypoaktivitu, deprese, stres, úzkost, poúrazové stavy mozku, uvolnění apod. 

2.  Provedeme zkušební EEG biofeedback trénink, abychom mohli diagnostikovat, jaký u vás může mít úspěch. Tento výsledek zpravidla získáme již po prvním zkušebním sezení.


Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a navíc formou hry. Pokud je prováděn odborníkem, nepředstavuje riziko, protože nemá vedlejší účinky. Není návykový a jeho efekt je dlouhodobý.
 

Terapeut Vám připevní snímací elektrodu, přiloženou na temeno hlavy, a dvě elektrody připevněné na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje "feedback" – zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku.
 

Průběh svých mozkových vln před sebou vidíte na obrazovce "přeložený" do podoby video hry, kterou hrajete pouze silou své myšlenky – ryzí vůlí, bez klávesnice nebo myši. Hru ovládáte jen činností svého mozku. Jinými slovy: mozek řídí sám sebe. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je hráč odměňován úspěšnými výsledky. Poté, co vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Mozek postupně reaguje na motivační vodítka, které mu počítač poskytne tím, že ho odměňuje za dobré výsledky ve hře. Tak mozek sám rozvíjí proces učení nových, vhodnějších frekvencí mozkových vln.

Frekvence elektrické aktivity mozku, které se mozek biofeedbackem učí, jsou stanoveny podle vědeckých poznatků o fungování mozku v určitých stavech nebo při výkonech. Byly odvozeny z výzkumů jedinců, kteří mají optimálně fungující mozek: např. pilotů a jogínů.
 

Proč je tato metoda účinná?
 

Především proto, že EEG trénink využívá kombinace toho podstatného, co lidská mysl potřebuje. Jednou z těchto věcí je činorodost, neustálá aktivita, hlad po podnětech a učení. Tou druhou je pohodlnost, lenost, snaha ulevit si od problémů a uvolnit se. Z toho plyne, že náš mozek se rád učí, jak si řešení problémů usnadnit, zrychlit a zpříjemnit, když se mu ukáže, jak na to.
 

Mozek je nesmírně přizpůsobivý a schopný učení, a tak může zlepšit i svoji vlastní činnost, pokud jsou mu poskytovány okamžité a cílené informace jak.
 

To, že mozku poskytnete příležitost lépe ovládat sám sebe, vám přinese celou řadu výhod, protože to dělá spontánně a neustále. Proto jsou výsledky tréninku zpravidla trvalé (existují případy, u kterých je trvalost účinku sledována již přes dvacet let).
 

Celý proces se velmi podobá normálnímu učení nebo cvičení, ale na rozdíl od něj se nemůžete učením mozku přetížit. Když tréninkový proces dosáhne vrcholu, je již uložen do paměti i nových funkcí.
 

Za metodu volby ho lze považovat především u poruch pozornosti, soustředění, učení atd.
 

Má EEG biofeedback trénink věková omezení?
 

Prakticky nikoli. EEG biofeedback byl objeven experimentálně u koček, pak u opic. Klinické úspěchy jsou referovány již od věku 2 let. U osob vyššího věku EEG biofeedback příznivě ovlivňuje kognitivní funkce (duševní svěžest, pozornost, paměť).
 

Jakých výsledků lze dosáhnout?
 

EEG biofeedback je účinný v 60–90 % případů podle míry obtížnosti problému. Čím je problém psychologicky nebo zdravotně závažnější, tím je trénink náročnější.
 

Jste-li stižen/a obecnými důsledky stresu – nejčastější z nich jsou potíže s usínáním či nespavost – např. syndrom manažerského stresu, Váš stav se terapií celkově zklidní. Zlepší se spánek, vrací se nebo se zkvalitňuje schopnost soustředění. Zrychlují se Vaše výkony (paměť, rozhodování, plánování), posilujete svou vůli.
 

Máte-li poruchu pozornosti, soustředění, učení, chování a podobné potíže (tzv. lehké mozkové dysfunkce), v průběhu terapie vaše impulsivita, těkavost, neklid či agresivita na trénink reagují. Vaše chování se zklidní, budete se lépe ovládat, posílíte svou vůli. Může se zlepšit i Vaše myšlenková činnost: u dětí, které trpěly poruchou pozornosti, řada výzkumů prokázala, že se jim zvýšilo skóre v IQ testech – v různých studiích okolo 10 bodů, v nejúspěšnějších případech i o 20 bodů.
 

Jestliže trpíte poruchami spánku, vymizí potíže s usínáním a nespavost, u dětí mizí noční děsy a noční pomočování. Poruchy spánku jsou nejspolehlivější indikací EEG biofeedbacku – efektivita je téměř 100 %!
 

V indikovaných případech chronických bolestí hlavy (migrén), zad a podobných bolestivých stavů budou příznaky ustupovat až mizet.
 

Pokud patří mezi Vaše problémy úzkosti a deprese, dojde díky tréninku EEG biofeedbackem ke zlepšení nálady. Sníží se pocity únavnosti a slabosti, zlepší se váš kontakt s okolím, zbystří se paměť.
 

EEG trénink je vhodný i pro nemocné epilepsií. (Vymizení epileptických záchvatů EEG biofeedbackem byla první klinická aplikace metody již v roce 1972.) Jejich záchvaty mají po terapii nižší intenzitu, snižuje se jejich frekvence, v některých případech vymizí úplně. V 18 sledovaných výzkumných studiích klesl počet záchvatů průměrně alespoň o 1/3.
 

U závažných stavů (týká se především epilepsie či stavů po úrazech mozku) je EEG biofeedback trénink účinným doplňkem medikace.
 

Za jak dlouho se dostaví výsledky?
 

Jako v každém procesu učení jsou i výsledky EEG tréninku viditelné postupem času. Poměrně rychle lze však  zjistit, zda EEG trénink přinese žádaný efekt, a počet sezení je ohraničený. U většiny stavů by měl být počáteční pokrok zřetelný po deseti sezeních, u mladších dětí nebo těžkých stavů se plný účinek rozvine asi po dvaceti sezeních. U dospělých, kteří netrpí žádnými vážnými potížemi, se účinek často projevuje již po prvních sezeních.
 

V případě, že trénink není pro daného jedince a jeho problém vhodný, školený terapeut to otevřeně sdělí.
 

Může mít EEG biofeedback škodlivé následky, vyvolávat závislost a podobně?
 

Ne. EEG trénink nemá (na rozdíl od řady různých léků) škodlivé vedlejší účinky, protože jde o tzv. neinvazivní metodu: nic se "nedává do člověka", klient pracuje se svým vlastním signálem. Trénink vede psycholog - specialista, případně lékař nebo speciální pedagog, který absolvoval odbornou průpravu v metodě. Vedoucí tréninku ručí za jeho bezpečnost.
 

V síti "EEG Biofeedback Centrum" (ochranná známka) je každé středisko vedeno odborníkem, který absolvoval speciální průpravu garantovanou Institutem pro další vzdělávání ve zdravotnictví a EEG Biofeedback Institutem (včetně školení v ElektroEncefaloGrafii a neurofyziologii). Při EEG tréninku klinických případů spolupracuje každé středisko s dalšími odborníky (neurology, psychiatry, psychology, pedagogy), zajišťuje příslušná odborná vyšetření (EEG, psychologické testy apod.) a případně se s ošetřujícím lékařem podílí na vedení léčby.
 

EEG biofeedback také nemůže vyvolat závislost, jako např. počítačové hry nebo herní automaty. Není náhražkou práce mozku, naopak se jedná o práci mozku na sobě samotném.
 

Účinek EEG biofeedbacku je trvalý podobně jako umění číst a psát. Jakmile se váš mozek příslušné postupy a vzorce naučí, uloží je do paměti a umí je užívat automaticky.
 

Mění EEG trénink osobnost?
 

Ano i ne. Osobnost a povaha se utvářejí dlouhodobým vývojem v mezilidských vztazích. Pokud ale někdo trpí disharmonií mozkových vln, způsobující nepozornost a roztržitost, nebo neklid, netrpělivost, výbušnost, na jeho chování je to patrné. Když se tyto disharmonie upraví a z chování zmizí, vystoupí jeho opravdová niterná osobnost více na povrch. Zvýší se odolnost vůči stresu. Zlepší se mezilidské vztahy. Zlepšení schopnosti a výkonnosti také zvýší jedinci jeho sebedůvěru a sebeúctu, které bývají u různých dysfunkcí pochopitelně snížené.
 

Pro cílenou změnu osobnosti je optimální metodou psychoanalýza. Biofeedback však při vhodné indikaci vyžaduje pouze desetinu potřebných sezení. U EEG biofeedbacku klient zpravidla o sobě nehovoří. Je tedy také ideální metodou pro lidi, kteří se neradi svěřují, a pro nositele různých úředních a služebních tajemství.
 

Jak dlouho trénink obvykle trvá?
 

Délka tréninku na biofeedbacku záleží na cíli, kterého chcete dosáhnout, na závažnosti vašich potíží a na vašem věku. Orientačně ji lze odstupňovat takto: 

 • Pokud jste dospělý/á a Váš mozek funguje dobře, ale chcete si ještě zlepšit svůj výkon (manažeři, podnikatelé, duševní pracovníci), postačí vám jako kondiční trénink 10 sezení.
 • Máte-li mírné potíže, jako je nespavost, úzkostné a neurotické stavy, zahrnuje základní kúra asi 20 sezení.
 • U prosté poruchy pozornosti, nesoustředěnosti, roztěkanosti, neklidu je třeba u dětí asi 40 sezení, u dospělých 30.
 • Pro úpornější dysfunkce, jako jsou poruchy učení dyslexie a dysgrafie, vývojové vady řeči jako dysfázie, nebo poruchy chování jako hyperaktivita/hypoaktivita, a jiné tzv. ADHD bývá třeba až 60 sezení (u dospělých cca 40).
 • U závažných potíží, jako jsou epilepsie, mozková obrna, stavy po úrazech hlavy apod., počítejte s 60 až 80 sezeními pro dosažení výrazného a trvalého účinku.


Jak častá by měla být tréninková sezení? 

V počátku je vhodné trénovat pravidelně a intenzivně, průměrně 2–3 krát týdně i častěji. Když se dostaví zřetelné výsledky, můžete tempo zvolnit na 1–2 sezení týdně.
 

Jak hodnotí EEG biofeedback odborníci?

Ministerstvo zdravotnictví USA publikuje přehledy účinných terapií dle výsledků výzkumů. Stanoviska ministerstva: EEG biofeedback je používán k terapii velmi širokého spektra stavů a nemocí, ovlivňuje krevní tlak, teplotu, aktivitu mozkových vln, fungování zažívacího traktu atd.:
 

 • Stres
 • Poruchy spánku
 • Migréna a jiné bolesti hlavy
 • Hypertenze
 • Cévní a oběhové poruchy
 • Respirační potíže
 • Urinální a fekální inkontinence
 • Svalové spasmy
 • Částečná paralýza
 • Svalová dysfunkce způsobená zraněním
 • Epilepsie
 • Alkohol a jiné závislostiVyužití EEG biofeedbacku:

Kondiční:

 • Psycho-fitness pro duševně pracující profesionály
 • Špičkové výkony (peak performances)
 • Vrcholné zážitky (peak experiences)


Profesní:

 • Management
 • Piloti
 • Řidiči
 • Operátoři an dispečeři
 • Tiskový mluvčí
 • Bezpečnostní složky
 • Sportovci – reakční doba, koncentrace a koordinace (zvl. střelba, golf, fotbal, lyžování apod.)


Klinické:

 • Porucha pozornosti + hyperaktivní syndrom ADHD
 • Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie,dyskalkulie)
 • Poruchy spánku v dětství a v dospělosti, zejména:
  – problémy s usínáním, strach a úzkost
  – enuresis nocturna (noční pomočování)
  – nespavost
  – noční děs
  – somnambulismus
  – spánková apnoe (potíže s dýcháním)
 • Vývojové vady řeči, koktavost
 • Poruchy paměti
 • Manažerský syndrom
 • Endogenní deprese, maniodepresivní porucha
 • Deprese v dětství
 • Závislosti (alkohol, kouření, drogy, hraní na automatech)
 • Úzkostné poruchy a panické ataky
 • Tréma, napětí před a při výkonech
 • Posttraumatická stresová porucha
 • Poruchy chování
 • Chronické bolesti hlavy, migréna
 • Tinnitus
 • Imunodeficit
 • Tiky
 • Epilepsie
 • Dětská mozková obrna
 • Traumatická poranění mozku
 • Rehabilitace po mrtvici
 • Autismus
 • Premenstruální syndrom
 • Problémy menopauzy (návaly aj.)
 • Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
 • Tourettův syndrom
 • Skleroza multiplex
 • Non-alzheimerovské demence
 • Poruchy metabolismu cukru (diabetes II, hypoglykémie)
 • Syndrom chronické únavyVíce informací o problematice EEG biofeedbacku lze nalézt na stránkách Psychologického centra a institutu EEG biofeedback, jehož provozovatelem a naším učitelem, jakož i laskavým konzultantem je PhDr. Jiří Tyl, předseda Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback ČR.

 

Inhalační Solná jeskyně | Solná jeskyně pro děti | Solná mlha | Šungitová komnata | EEG biofeedback | Fotoepilace | Fotoomlazení | EEG vyšetření | Feng Shui | Homeopatie | Bachova květová terapie | Meditace v solné jeskyni | Masáže | Cvičení pro těhotné | Solná mlha | Archetypální tatot | Tarotová škola | Rozbor osobnosti – numerologie | Rodinné konstelace | Ametystové geody a dekorační Achát | Vitaminové doplňky stravy

© AWA Relaxační centrum Brno, fotoepilace, masáže, solná jeskyně, TianDe, meditace, EEG biofeedback