Feng shui

Feng Shui

FENG SHUI (čti feng šuej) je rozsáhlý a komplexní obor vědění  o zákonitostech proudění energie v přírodě. FENG = vítr a SHUI = voda  jsou základní utvářející prvky, které ve společném působení tvarují zemi jak na povrchu, tak i pod ním. Dnešní FENG SHUI, jehož kořeny sahají do staré Číny před asi 6 tisíci roky, je umění harmonicky utvářet životní prostředí pomocí znalosti přírodních zákonitostí o pohybu (vítr) a shromažďování (voda) energie CHI (čchi) – životní prasíly v našem prostředí.

Znalost FENG SHUI byla součástí vědění všech starých vyspělých civilizací. V západním světě byly totožné principy využívány v GEOMANTII a uplatněny  ve stavitelství jako POSVÁTNÁ GEOMETRIE ještě v období gotiky a později již ojediněle v období baroka v díle Santiniho. Po několika stoletích zapomnění se nauka o HARMONIZACI PROSTŘEDÍ opět vrací jako nedílná  součást našeho života, jako jedna z možností, jak vědomě zvýšit kvalitu našeho bytí.

Podle FENG SHUI je žádoucí, aby se energie v našich obytných prostorách, tj. místnostech, bytech, domech, zahradách i městech pohybovala stejným způsobem jako vánek, který v přírodě kopíruje terén a tím provzdušňuje a očišťuje a jako řeka, jenž se klikatí krajinou a tak čistí a vyživuje.

K dosažení kvalitního toku energie v obytných prostorách  FENG SHUI využívá  uspořádání nábytku, volbu barev, materiálů  a dále pracuje s řadou tzv. NÁPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ (viz.níže) tam, kde již nelze  měnit uspořádání a zařízení místností.

FENG SHUI se využívá jak pro kompletní návrh umístění a orientace domu v krajině (na pozemku), uspořádání místností podle funkcí, návrh barev, materiálů, doplňků, atd., tak i pro harmonizaci již hotových staveb, bytů v panelových domech nevyjímaje.

Kvalitní vrcholné FENG SHUI pracuje vždy s člověkem, tedy s obyvateli, s jejich osobními energiemi  (ASTROTYP, ČTYŘI PILÍŘE viz. níže), čímž dosahuje maximálního individuálního vyladění a stává se tak  účinným prostředkem pro nalezení fyzického a psychického zdraví.

Doporučujeme tyto stránky o Feng shui Brno.

 

Andrea Immanuela Gheorghe

tel: 777 848 720

e-mail: gheorghe@fengshui-brno.cz

  •    poradenské služby
  •    prodej harmonizačních prostředků
  •    semináře
  •    přednášky
  •    astrotyp
  •    geopatogení zóny                               

Stavební medicína a Elektrosmog

Stavební medicína a Elektrosmog

 

Stavební medicína – základem zdravého a spokojeného bydlení

 

 

Stavební medicína sdružuje metody harmonizace a léčby obytného prostoru. Cílem je vytvoření skutečného domova pro tělo i duši, který člověka plně podporuje. Špatný, nemocný prostor je mnohdy důvodem proč selhává léčba člověka, proč neduhy a nemoci přetrvávají. Napřed uzdravme místo, kde žijeme.

 

Při návrzích zdravého a harmonického prostoru používáme Energetickou geometrii staveb ENGES, české Feng Shui, Stavební biologii, Geomantii, Akupunkturu obytného prostoru s vazbou na čínskou medicínu a další. Zvláštní důraz klademe na zjištění a odstranění vlivu Elektrosmogu a rozumné využití moderních technologií. Všechny metody používáme ve správném pořadí a důležitosti (což bohužel není obvyklé především v oblasti Feng Shui).

 

Využíváme v praxi ověřeného místního unikátního výzkumu v oblasti Energetické geometrie staveb ENGES a českého Feng Shui. Pracujeme s českým geomantickým kompasem Lo-Pan, který popisuje energie působící v prostoru a čase. K dispozici máme i speciální program pro Feng Shui, který nám pomáhá určit energetickou páteř domu a její správné natočení a další věci.

 

Nabízené řešení je zodpovědné a komplexní a ojedinělé nejen v tuzemském měřítku. Zdravý domov je v dnešní době základním a nezbytným předpokladem spokojeného života.

 

 

 

Elektrosmog – co to je, co způsobuje a co s tím!

 

   

 

 

Vliv elektrosmogu patří mezi největší vlivy na fyzické zdraví, psychiku i intuici. Je skrytým nebezpečím nyní i do budoucna. Je tu posledních 100 let a lidské tělo se mu nestačilo všude přizpůsobit. Elektrosmog je umělé elektromagnetické pole, které vyzařují všechna elektrická zařízení (např. vysílače televize a rozhlasu, mobilních operátorů, datových přenosů, mobily, vysoké vedení, trafostanice, domácí elektrorozvody, podlahové topení, špatně zapojené osvětlení, tzv. úsporné žárovky a další a další).

 

Co s tím?

V roce 2000 byly u nás prosazeny cca 10x měkčí normy než dříve, které v některých oblastech chrání zdraví lidí méně než techniku. Proto je vhodné se řídit doporučenými biologickými limity s důrazem na tzv. předběžnou opatrnost!

 

Zaměřujeme se na odbornou kontrolu stávajících elektrorozvodů a zařízení, nezávislé a profesionální měření kvalitními přístroji se zaměřením na biologická doporučení a hlavně nabízíme návrh řešení co dělat s případnými nedostatky! Mnohdy stačí málo a své zdraví a kvalitu života můžeme výrazně zlepšit.

 

Účelem není techniku zavrhnout, ale rozumně využívat!

 

Bližší podrobnosti o Stavební medicíně najdete na www.zdravy-domov.cz.

 

kontakt –

Ing. Petr Makeš

Zdravý domov

tel.: 608 617 211

zdravy-domov@seznam.cz

www.zdravy-domov.cz

Brno

 

Kontakt

AWA relaxační centrum, prodejna zdravé výživy

RAZAT STYLE CZ, spol. s r. o.

Orlí 16, 1. patro                      Dům u Kamenné panny
602 00 Brno

Tel.: 542 222 220, 731 430 393


E-mail:
info@awarelaxcentrum.cz

www.awashop.cz

REZERVACE MÍST
tel.: 542 222 220, 731 430 393

3D prohlídka


Otevírací doba:

Prázdniny od 1.7. do :31.8.
Po - Pá 9:00 - 17:00

V termínu od 1.9. do 30.6. platí následující:

Po  - Pá:  9:00 - 18:00
So, Ne: ZAVŘENO

 

Bezdrátové připojení ZDARMA

Elis dance sport

© AWA Relaxační centrum Brno, fotoepilace, masáže, solná jeskyně, TianDe, meditace, EEG biofeedback