Hyperaktivita, hyperaktivní dítě

Hyperaktivita

Hyperaktivita je fyzický stav, který se projevuje abnormální aktivitou, impulzivností, vznětlivostí. Tyto vlastnosti sice mohou být přirozenou součástí osobnosti, avšak pokud se pro takového člověka stanou problémem (nebo pro ostatní) jedná se už o nemoc. Hyperaktivita je často spojována s ADHD, což je hyperaktivita s poruchou pozornosti. Také se může jednat o "nakažlivou náladu". Člověk, který je hyperaktivní, šíří své pocity, když je smutný, padá to i na ostatní v okolí, kteří se náhle také cítí smutně.
Často pobíhá nebo přelézá v nepřiměřených situacích (adolescenti a dospělí mají subjektivní pocit neklidu), obtížně při hrách zachovává klid a ticho.

 

Projevy hyperaktivity u dětí:

  • často neúčelně pohybují rukami, nebo se vrtí na židli
  • často opouští lavici ve třídě
  • často pobíhají nebo přelézají v nepřiměřených situacích (adolescenti a dospělí mají subjektivní pocit neklidu)
  • stále v pohybu – jako by měly v sobě motor

  • nadměrně mnohomluvný

Příčiny hyperaktivity:

 

Je mnoho potencionálních příčin. Jako hyperaktivní se může jevit i normální dítě nebo teenager, u nichž je takové chování přirozené. Tedy příčinou může být třeba puberta. Další potencionální příčiny jsou nuda, deprese, psychické konflikty, problémy v rodině, ADHD, sexuální zneužití, organické poškození mozku, schizofrenie, poruchy učení – dyslexie a jiné. Byla podezřívána také konzumace cukru, ale žádný výzkum tuto příčinu nepotvrdil. Ve skutečnosti žádné z příčin nejsou nějak zvlášť prokázané (jsou jen ze zkušeností), mohlo také dojít k záměně příčiny a následku.

 

Seznam EEG biofeedback center v České republice

 

© AWA Relaxační centrum Brno, fotoepilace, masáže, solná jeskyně, TianDe, meditace, EEG biofeedback