Jóga

Jóga je nauka o ovládání těla a mysli

V posledních letech se jóga stává stále běžnějším nástrojem při léčbě specifických onemocnění, zejména potíží, jejichž původcem je STRES. Při léčbě těchto stavů je jóga obzvlášť vhodná, protože působí současně na tělo i mysl. Osvědčuje se i při léčbě SRDEČÍCH OBTÍŽÍ a ASTMATU.

Jako celek představuje jóga propracovaný systém duchovních, duševních a tělesných cvičení. Slovo jóga v sanskrtu znamená váhy nebo spojení. Domovem jógy je Indie. V Evropě je známa především hathajóga – systém tělesných cvičení a pozic. Pro toho kdo si zvolí jógu jako životní styl, jsou neméně důležité i další disciplíny, jako je rádžajóga (královská jóga, jóga ovládnutí mysli), džňánajóga (jóga intelektu, rozumového poznání), karmajóga (jóga činů v souladu s mravním řádem a odpoutáním od jejich následků), bhaktijóga (jóga oddanosti, nesobecké lásky a služby).

Důležitou roli v józe má dýchání. Podle jógové fylosofie představuje dech životní sílu člověka – pránu. Ačkoliv dýchání samo o sobě je nevědomá činnost, lze na něj vědomě působit, což má blahodárné účinky. Dech také věrně odráží naše emoce, takže uvědomění si a kontrola dechu má vliv při vytváření duševní a citové harmonie. K osvojení základních typů dechů (dolního – bráničního, středního – hrudního a horního – podklíčkového) slouží dechová cvičení.

Komu může jóga pomoci?

Učitelé jógy věří, že každému, kdo je trpělivý a vytrvalý, může jóga prospět. Za předpokladu reálných nároků na reálné možnosti jedince lze jógu cvičit od dětství do vysokého věku. Není určena pouze pro duchovně založené jedince, učitelé naopak tvrdí, že čím rušněji žijeme, tím více potřebujeme něco, co nám přinese klid a rovnováhu.

 

© AWA Relaxační centrum Brno, fotoepilace, masáže, solná jeskyně, TianDe, meditace, EEG biofeedback