Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha

Těžká úzkostná porucha se může vyvinout poté, co se člověk stane obětí nebo svědkem stresující či život ohrožující události, např. teroristického útoku, přírodní katastrofy, znásilnění nebo jiného fyzického násilí, těžkého úrazu nebo vojenského zásahu.

Zevní příčinou posttraumatické stresové poruchy (PTSD) je traumatizující zážitek. V mozku bylo nalezeno několik změn v oblastech zapojených s pamětí, stresovou reakcí a zpracováním emocí. Amygdala (spojená s pamětí a zpracováním emocí) je zvýšeně aktivována vzpomínkami na traumatický zážitek, zatímco prefrontální kůra skoro nereaguje na děsivé stimuly, čož může způsobit neschopnost potlačit zvýšenou činnost amygdaly a tím odehnat traumatické vzpomínky. Roli může hrát i thalamus, někteří lidé mají genetickou výbavu spojenou se zvětšeným thalamen, který může způsobovat přemrštěnou odpověď na negativní vzpomínky a zvýšený sklon k PTSD.

Příznaky a následky

Příznaky PTSD se mohou rozvinout hned po traumatickém zážitku nebo až po o několik měsíců později. Mohou se projevovat jako traumatické vzpomínky nebo noční můry, vyvolávající stejný strach, jaký byl pociťován během původního zážitku, emoční necitlivostí, ztrátou zájmu o jindy příjemné činnosti, poruchami paměti, zvýšenou bdělostí, zvýšenou úlekovou reakcí, poruchami spánku a vznětlivosti.

Zdroj: Rita Carterová

© AWA Relaxační centrum Brno, fotoepilace, masáže, solná jeskyně, TianDe, meditace, EEG biofeedback