Šungit

O šungitu

KUP šungitové výrobky, pyramidy, drť na výrobu šungitové vody, šungit ellite, šungit balzám, kniha o šungitu

Prodej šungitu na Slovensku

Šungit je specifická prekambrická hornina obsahující uhlík, která dostala svůj název po karelské vesnici Šuňga na břehu Oněžského jezera. Forma uhlíku, z něhož je šungit složen, je charakterizována jako nekrystalická, podobná fullerenu, metastabilní, negrafitujicí, tvořící matrici, v níž jsou rovnoměrně rozmístěné vysoce dispersní silikáty.

Analogie struktury šungitu Zažoginského ložiska v Republice Karelie nejsou v jiných regionech Ruska ani v zahraničí zatím objeveny. Šungit je charakterizován vysokou odolností, nepropustností, chemickou stálostí, elektrickou vodivostí, vysokou aktivitou v oxidačně redukčních procesech, v rozdrobeném stavu má schopnost mísit se s veškerými komponenty. Všechny tyto jeho vlastnosti jej umožňují používat v mnoha odvětvích průmyslu.

Šungit klasifikujeme dle množství obsahujícího uhlíku, dle toho rozlišujeme:

 • nízkouhlíkaté (dо 5 % С);

 • středně uhlíkaté (5-25 % С);

 • vysoce uhlíkaté (25-80% С) šungitové horniny.

 • 95% a více šungit ELLITE

Šungit má tyto vlastnosti:

 • tvrdost dle mineralogické škály 3-3,5;

 • měrná hustota 1840- 1980 kg/м3;

 • v popelu obsahuje prvky V, Ni, Mo, Cu, Ce, As, W;

 • vysoká mrazuvzdornost;

 • téměř nepodléhá oděrům.

Vědecké výzkumy a zkoušky šungitových hornin stanovily vlastnosti tohoto unikátního nerostu:

 • schopnost stínit elektromagnetické záření;

 • sorpční, katalytické vlastnosti;

 • baktericidní vlastnosti;

 • vysoká elektrická vodivost.

Mnozí vědci na celém světě se pokoušejí synteticky vyrobit materiály s podobnými vlastnostmi. V Karelii však již před 2 miliardami let sama příroda vytvořila šungit, který léčí, čistí, ozdravuje, normalizuje, regeneruje a navíc napomáhá růstu.

Americkým chemikům se podařilo syntetizovat fullereny - zásadně novou formu existence uhlíku. Uhlík, jak je známo, je základem života na Zemi (energie nutná pro organismy vzniká v buňkách díky okysličování uhlíku). Do nedávna byly vědě známy tři krystalické modifikace uhlíku: nejtvrdší - diamant, nejměkčí - grafit a uměle syntetizovaný - karbin. Fullereny jsou čtvrtou formou existence uhlíku, kterou teoreticky zdůvodnili a později objevili ve složení tzv. uhlíkových hvězd američtí astronauté, za což získali i Nobelovou cenu.

Umělá výroba fullerenů otevřela lidstvu lákavé perspektivy, obzvlášť ve sféře lékařství, protože fullereny se ukázaly jako do této doby nejsilnější z objevených antioxidantů.

Jediným z přírodních zdrojů fullerenů (při čemž ihned 2 druhy С60 и С80) je šungit, který objevil ruský emigrant v USA, profesor S. Cipurskij. Po jeho senzačním objevu se celý svět v jediném okamžiku dozvěděl, jakým unikátním pokladem oplývá Rusko.

Skeptiků bylo mnoho. Bylo těžké uvěřit, že se nerost může stát všelékem proti nemocím. Lithoterapie - léčení kameny, se jevilo jako přežitek nevzdělaných předků. Ale šungitová voda léčila vnitřní onemocnění, šungitová pasta ztišovala vnější bolest a hojila popáleniny.

Ještě v roce 1986, po havárii na Černobylské atomové elektrárně, Ukrajina stínila šungitovým štěrkem jaderný reaktor. Následky technogenní katastrofy se podstatně snížily díky absorpci radiace kamene - zachránce šungitu a jeho „bílému bratru" zeolitu.

Všichni lékaři a léčitele tvrdí, že se člověk má stravovat a léčit tím, co je v prostředí jeho přebývání. Není třeba něco vymýšlet, jenom se zastavit, přijmout bezcenný dar přírody a uvěřit mu.

 

Karelský šungit

Karelský šungit. Pod tímto názvem jsou šungitové horniny všeobecně známy ve světě jako jedinečný přírodní materiál. Je neobvyklý původem, strukturou obsaženého uhlíku a strukturou samotných hornin. Tímto se vysvětluje řada neobvyklých fyzikálních, chemických, fyzikálněchemických a technologických vlastností, patřících právě jen těmto horninám.

Léčivé vlastnosti šungitu jsou známy již více než 300 let. Již Petr I. v roce 1719 založil lázně Marcialnyje vody v Karelii pro léčení nemocných a raněných vojáků. V této době byl karelský šungit nazýván "aspidným kamenem" a vojákům, kteří se vydávali na cestu předepisovaly nošení kousku šungitu ("aspidný kamen") ve svých tornách a kladení do hrnků pro dezinfekci vody.

Mezí místními obyvateli jsou již dávno známé léčivé vlastnosti vody z pramene "Carevnin ključ" a "Tri Ivana", která protéká skrz šungitové horniny. Až teprve v roce 1878 dostaly tyto unikátní horniny název šungit od jména obce Šuňga, která se nachází na břehu Oněžského jezera. Od tohoto okamžiku začaly první geologicko-průzkumné a zkušební práce, jejichž operativnost se vysvětluje válečnou situací v Rusku a přípravou k Rusko-turecké válce. Karelský šungit na sebe původně upozornil jako možné energetické palivo. Ale pokus o jeho pálení se naštěstí nepodařil.

V XXI.století karelský šungit přichází do hospodářské sféry jako víceúčelová minerální surovina obsahující uhlík, vyžadována pro různé odvětví průmyslu, zemědělství, různé oblasti životní činnosti člověka a v současné době je právem nazývána národním nerostem Karelie.

Karelský šungit je:

 • přírodní antioxidant, schopný zvýšit imunitu člověka k vážným onemocněním;

 • sorbent, čistící vodu i vzduch od mnohých organických i anorganických sloučenin;

 • katalyzátor zabezpečující rozklad sorpčních organických látek a regeneraci sorpčních vlastností;

 • nositel vysokého spektra mikroelementů a biologicky aktivních látek, intenzifikujících biologické procesy v organizmu člověka a zvířat;

 • materiál stínící negativní vliv elektromagnetického záření různého charakteru.

Šungitové horniny

Šungitové horniny Zažoginského naleziště jsou podrobně prostudovány a již se široce používají:

 • V železářském průmyslu a jeho poptávka není plně uspokojena.

 • Již více než 10 let se vyrábějí omítky a podlahové krytiny na bázi šungitu, které stíní elektromagnetická záření.

 • Zavedena výroba filtrů pro domácnost s použitím šungitových hornin.

 • Zbudovány čističky pro čištění povrchových odpadních vod v Moskvě a Snkt-Petěrburgu (Rusko).

 • V Rusku se vyrábí nové pneumatiky s použitím šungitové náplně, díky níž jsou zlepšeny jejích technické a technologické charakteristiky.

V současné době to není zdaleka úplný soupis oblastí praktického použití šungitových hornin.

Šungit jako přirozený přírodní komplexní sorbent, máp řadů výhod:

 • Nízké náklady ve srovnání s aktivním uhlím a jinými sorbenty;

 • Vysoká efektivita sorpce;

 • Unikátní baktericidní vlastnosti;

 • Netoxické;

 • Radioaktivně bezpečné;

 

Šungit

Fullereny

Fullereny

Molekula fullerenu,

zvláštní formy čistého uhlíku, byla poprvé objevena v roce 1985 ( parolýzou grafitu ). Fullerenů je řada typů, lišících se počtem uhlíkových atomů.T ypotom vytvářejí spletité prostorové (nano ) konstrukce, která natolik připomínají kopule ( složené s pěti a šesti úhelníků ), jaké navrhoval americký architekt Buckminster Fuller, po němž získaly své jméno.V současnosti jsou získávány fullereny umělou cestou.

            Šungit je jedinný v současné době známý minerál, který obsahuje přírodní fullereny ( směs molekul C60 a  C70) a menší fullereny se vyskytují, byť ve velmi malých množstvích, i v přírodě, a to v uhelných vrstvách a v sazích.Fyzikální vlastnosti fullerenů závisí v prvé řadě na počtu atomů, které celá konstrukce obsahuje. Nejstabilnější a nejlépe probádanou molekulou je fulleren obsahující 60 uhlíkových atomů C60, který svou formou připomíná fotbalový míč. Speciální válcovou formu  jsou i uhlíková nanovlákna, která měří v průměru jen několik namometrů. Vynikají vysokou pevností ,odolností vůči teplu a zejména vysokou schopností vodit elektrický proud.V roce 1993 bylo dokázáno, že fullereny lze nalézt i v přírodě v sazích po úderu blesku.

 

Prostorová podoba molekuly Fullerenu:

Kup šungitové výrobky, pyramidy, drť a další výrobky

Šungit - vlastnosti

Kontakt

AWA relaxační centrum Brno, prodejna zdravé výživy

RAZAT STYLE CZ, spol. s r.o.

Orlí 16, Dům u Kamenné panny, 1.patro
602 00 Brno

Tel.: 542 222 220, 731 430 393
E-mail: info@awarelaxcentrum.cz

www.awashopbrno.cz

REZERVACE MÍST
tel.: 542 222 220, 731 430 393

3D prohlídka


Otevírací doba:

 

Bezdrátové připojení ZDARMA

 

 

Masáže s Ilmírou

Creedo

 

 

AWA kosmetický salón

Elis dance sport


 


TianDe

© AWA Relaxační centrum Brno, fotoepilace, masáže, solná jeskyně, TianDe, meditace, EEG biofeedback